- اخبار و رویداد ها

خلاصه ای از فعالیت های علمی آقای دکتر عبدالوهاب پورقاز

دکتر عبدالوهاب پورقاز دانشیار دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی گروه : علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان تحصیلات كارشناسی, اقتصاد,دانشگاه پنجاب هندوستان كارشناسی ارشد, علوم تربیتی,دانشگاه پنجاب هندوستان دكترا, علوم تربیتی,دانشگاه پنجاب هندوستان دروس ارائه شده پایان نامه های تحصیلات تکمیلی 1 – تاثیر مدارس هوشمند برریاضی هراسی وتفکر خلاق دانش آموزان ” صبا صابرماهانی, [عبدالوهاب پورقاز] نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 2 ” – تاثیر آموزش مهارت شناختی حل مسله بریادگیری درس علوم دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی ” . سیده اسیه اسلامی, [عبدالوهاب پورقاز, افسانه مرزیه] نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 3 – تاثیر رویکرد درس پژوهی…

ادامه مطلب