- دوره های آموزشی

فهرست دوره های تدریس آموزش عالی آزاد و کاربردی : قربان محمد پورقاز

سوابق  تدریس های  اجرایی و تخصصی – آینده پژوهی – مدیریت دانش – مدیریت تحقیق و توسعه – مدیریت توسعه بازار – مدیریت اتاق فکر – مدیریت اقتصاد مقاومتی – مدیریت اقتصاد خانواده سوابق تدریس های تخصصی  ؛ – مدیریت منابع انسانی – مدیریت کسب و کار – مدیریت خلاقیت – مدیریت ارتقاء سلامت – مدیریت کار تیمی – اقتصاد مقاومتی – اصلاح الگوی مصرف – جهاد اقتصادی – مدیریت کارآفرینی – مدیریت بهره وری – مدیریت اسلامی – مدیریت ریسک – نظام مشارکت – نظام آراستگی – مدل دمینگ – مدل تعالی سازمانی -اقتصاد مدیریت – مدیریت فن مذاکره…

ادامه مطلب

- دوره های آموزشی

فهرست سوابق پژوهشی در تالیف کتاب :قربان محمد پورقاز

مولف 42 عنوان کتاب (با همکاری و کار تیمی) – انتشارات دانشگاه تبریز – سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی – انتشارات مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران فهرست کتاب ها : – مشاوره  مدیریت و مشارکت  مدیریت – اصول مدیریت – مهارت های زندگی – ارتقاء سلامت اداری – ارتقاء  سلامت روان کارکنان – ده برنامه تحول نظام اداری – روان سازی مذاکره – کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی – مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت اقتصاد خانواده – خدمات ارزش افزوده در تلفن همراه – spc  و رگرسیون کاربردی – نقش هدایت و رهبری در مدیریت – مدیریت کیفیت جامع…

ادامه مطلب