- اخبار و رویداد ها

قربان محمد پورقاز

یا حق با نام تو مي‌شود به صحراها زد با نام تو مي‌شود به درياها زد ما اهل گذشته‌ايم و امروز وليك  با نام تو مي‌شود به فرداها زد قربان محمد پورقاز محقق ، پژوهشگر  و نویسنده حوزه اقتصاد مدیریت  و اقتصاد رفتاری استاد دانشگاه و مراکز علمی ، صنعتی  و مشاور علمی آموزش حوزه تخصصی : – مدیریت اتاق فکر – مدیریت اتاق دانش – مدیریت اتاق تحقیق و توسعه – (  مدیریت اتاق آینده پژوهی  ) نکته های مهم آینده : تمام دانش ما درباره گذشته است، اما تصميم‌هاي ما براي آينده تهديد از آن جا مي‌آيد كه…

ادامه مطلب

- اخبار و رویداد ها

مدیریت کسب وکار های خانوادگی

سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان گلستان دفتر امور  توانمندسازی زنان و خانواده سمینار تخصصی : مدیریت کسب و کار های خانوادگی مدرس : قربان محمد پورقاز استان گلستان نگارستان ایران گرگان سرزمین طلای سفید بازدید: 24

- اخبار و رویداد ها

سمینار تخصصی : مدیریت ارتباط موثر صنعت و دانشگاه

وزارت علوم تحقیقات و فنآوری اداره کل فرهنگی / انجمن های علمی و دانشجویی سمینار تخصصی : مدیریت ارتباط موثر  صنعت و دانشگاه مدرس : قربان محمد پورقاز همدان – دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم اقتصادی و علوم اجتماعی بازدید: 20