- اخبار و رویداد ها

لوح سپاس های قربان محمد پورقاز در سال 1397 ( حوزه تدریس ، علمی آموزشی )

لوح سپاس های قربان محمد پورقاز در حوزه تدریس . علمی آموزشی در سال 1397 استاد مورد تقدیر مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 1397 استاد مورد تقدیر معاون  فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی  دانشگاه حکیم سبزواری سال 1397 استاد مورد تقدیر معاون امنیت سیاسی استانداری گلستان – سال 1397 استاد مورد تقدیر مدیر کل درمان سازمان  تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی  سال 1397 استاد مورد تقدیر مدیر کل آموزش بانک ملت کشوری – سال 1397 استاد مورد تقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان  – سال 1397 استاد مورد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه…

ادامه مطلب